bouwbedrijf FLORÉ n.v.
Erkenning
Home    Info    Werven    Referenties    Vacatures    Contact    Nieuws    Login   
Ligging    Historiek    Activiteiten    Structuur    Erkenning    Downloads   


Categorie Ondercategorie Omschrijving Klasse
D D1 Alle ruwbouwenwerken en onder kap brengen van gebouwen 8
D D21 Reinigen en opknappen van gevels 7
D D5 Schijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen 6
D D4 Geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, verlaagde plafonds en blinde vloeren 5
E   Kunstwerken 5
G   Grondwerken 5
  G5 Afbraakwerken 5
D D24 Restauratie van monumenten 1
U   Installatie voor huisvuilverwerking 1
V   Installatie voor waterzuivering 1