bouwbedrijf FLORÉ n.v.
Historiek
Home    Info    Werven    Referenties    Vacatures    Contact    Nieuws    Login   
Ligging    Historiek    Activiteiten    Structuur    Erkenning    Downloads   
De geschiedenis van de firma begint op 6 januari 1930 met de oprichting van het bedrijf “Frans Gabriëls”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Kapellei 41 en ingeschreven in het Handelsregister van Antwerpen onder het nummer 21110. Op 17 februari 1949 wordt het bedrijf omgevormd tot “Algemene Bouwonderneming Frans Gabriëls”, een Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het bedrijf was toen gevestigd in de Wipstraat in Brasschaat.
1965 - Ziekenhuis Brasschaat

Op 3 november 1970 werd de firma een Naamloze Vennootschap en kreeg de huidige naam “Bouwbedrijf Floré nv”. De Firma was nog steeds gevestigd te Brasschaat en had een kapitaal van 25 000 000,- bfr. Dit kapitaal werd in 1972 verhoogd tot 40 000 000,- bfr. In 1975 werd de exploitatiezetel van het bouwbedrijf overgebracht naar de Bredabaan te Merksem.
1991 - Kantoren Bouwbedrijf Floré te Merksem


In de loop der jaren heeft bouwbedrijf Floré nv zich sterk geprofileerd in het segment voor openbare aanbestedingen. De bouw en renovatie van openbare gebouwen, scholen, rusthuizen en ziekenhuizen maar zeker ook sociale huisvesting behoort tot de belangrijkste activiteiten, waar bouwbedrijf Floré zich op de Antwerpse bouwmarkt een stevige reputatie heeft weten opbouwen als klasse 8 bouwbedrijf.

In september 2005 verhuisde het bedrijf van Merksem naar Melsele om een verdere groei en uitbouw mogelijk te maken. De actieradius werd vergroot om zo activiteiten te ontplooien in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant maar ook in Brussel en West-Vlaanderen. Naast de belangrijke markt van de openbare werken werden ook met succes diverse bouwprojecten gerealiseerd voor de private sector.

1979-1980- St. Elisabethziekenhuis te Antwerpen


Bouwbedrijf Floré nv respecteert de gemaakte afspraken zowel met opdrachtgevers als met onderaannemers en leveranciers. Door een kwaliteitsvolle uitvoering binnen de beloofde termijnen probeert bouwbedrijf Floré nv zich te onderscheiden.

1991 - Post Galiifort te Deurne

Ondersteund door een uitgebreid materieelpark en een eigen schrijnwerkerij heeft zij de mogelijkheid om flexibel en efficiënt de haar toevertrouwde projecten tot een goed einde te brengen.
2007 - Kantoren Bouwbedrijf Floré te Melsele